Telemarketing poprzez call center

Większe firmy, które mają bardzo rozbudowane systemy kontaktu ze swoimi obecnymi oraz przyszłymi klientami, zazwyczaj posiadają rozbudowane call center, swoisty front i podstawowy sposób komunikowania się z detalicznym otoczeniem. Mniejsze firmy także powinny zainteresować się takim rozwiązaniem, ponieważ w ich wypadku będzie ono działało trochę inaczej, ale wciąż może okazywać się niezwykle przydatne. 

Zastępczy sekretariat

Call center jest rozwiązaniem nawet dla najmniejszych podmiotów. W ich przypadku może pełnić rolę tak zwanego wirtualnego sekretariatu. Jest to wtedy opcja dla firm jednoosobowych lub zatrudniających zaledwie kilku pracowników, którzy nie są fizycznie w stanie być cały czas pod telefonem i wykonywać swojej pracy. Jeśli nikt nie jest w stanie w danym czasie odebrać telefonu do firmy, zadania te przejmuje call center sprawiające, że próba kontaktu z firmą nie kończy się niepowodzeniem. Call center jest w stanie przekazać podstawowe informacje i przygotować klienta do późniejszej rozmowy z przedstawicielem firmy chociażby poprzez przyjęcie danych kontaktowych i zorganizowanie spotkania w późniejszym terminie.

Generowanie leadów

Zadaniem call center, jakie może być realizowane w przypadku mniejszych podmiotów, jest także tak zwane generowanie leadów. Może być ono bierne lub czynne, a jego istotą jest wyszukiwanie osób, które mogłyby być zainteresowane przeprowadzeniem rozmowy sprzedażowej. Lead to namiary na osobę, która jest realnie zainteresowana ofertą firm i potrzebuje indywidualnego podejścia, by sprzedaż mogła zakończyć się sukcesem. Call center może czekać na telefony i wstępnie sprzedawać produkty oraz usługi, co jest biernym wyszukiwaniem leadów, jak również może samodzielnie poszukiwać kontaktów, na przykład spośród osób, które już kiedyś korzystały oferty firmy lub z różnych względów mogą być ofertą zainteresowane, a ich dane są dla call center dostępne.

Outsourcing usług call center

Wszystkie powyższe usługi oraz szereg dalszych możliwości, jakie może zaoferować profesjonalne call center, realizowane są w oparciu o infrastrukturę samego call center, co oznacza, że firma nie musi ponosić żadnych dodatkowych nakładów na infrastrukturę czy personel. Zerwanie umowy z firmą świadczącą usługi spowoduje, że nie będą już one dostępne, ale nie będzie też żadnych dodatkowych elementów generujących koszty.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *