Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne
 1. Operatorem serwisu MCallCenter.pl (zwanego dalej serwisem) jest MCallCenter Piotr Dziekański, ul. Kościuszki 16A, 97-400 Bełchatów, PESEL: 80112016898, kontakt@mcallcenter.pl.
 2. Administratorem danych osobowych (zwanego dalej Administratorem) jest MCallCenter.pl Piotr Dziekański, ul. Kościuszki 16A, 97-400 Bełchatów, PESEL: 80112016898, kontakt@mcallcenter.pl.
 3. Użytkownikiem serwisu MallCenter.pl jest każda odwiedzająca i korzystająca z jego zasobów osoba w następujący sposób: wysłanie zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, kontaktu za pomocą chat-u umieszczonego na stronie serwisu.
 4. Niniejsza polityka prywatności ma na celu regulację kwestii przetwarzania danych osobowych które zostały uzyskane przez Administratora serwisu poprzez formularze dostępne w serwisie MCallCenter.pl a także danych uzyskanych w sposób automatyczny za pomocą tzw. Cookies (ciasteczek oraz logów serwera).
 5. Serwis MCallCenter realizuje funkcje pozyskiwania danych osobowych o użytkownikach i ich działaniach w Serwisie poprzez :
 6. Dobrowolne wprowadzanie danych w formularzach znajdujących się na poszczególnych stronach Serwisu,
 7. Poprzez zapisane w wykorzystywanych przez użytkowników urządzeniach plikach Cookies (tzw. ciasteczkach),
 8. Poprzez gromadzenie danych zawartych w logach serwera www operatora hostingowego działającego pod adresem https://linuxpl.com.
 1. Informacje zawarte w formularzach
 1. Serwis MCallCenter.pl gromadzi dane użytkowników które zostały podane przez nich dobrowolnie.
 2. Użytkownicy Serwisu, celem skorzystania z jego funkcjonalności wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wynikających z funkcji danego formularza.
 3. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane są w celach marketingowych (konkursy) oraz do komentowania wpisów na blogu serwisu.
 4. Użytkownik Serwisu ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich aktualizowania, poprawy, okresowego oraz stałego wstrzymania ich przetwarzania lub też ich usunięcia jeżeli są one nieaktualne, niekompletne, nieprawdziwe lub też zbędne do zrealizowania celu w którym zostały uzyskane.
 5. Celem skorzystania powyższych uprawnień (zawartych w pkt. 4 niniejszej polityki prywatności), użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane, zobowiązuje się do wysłania swojej prośby drogą elektroniczną bądź listownie na adres korespondencyjny Administratora.
 6. W przypadku chęci usunięcia danych osobowych niezbędne jest także podanie przyczyny usunięcia danych osobowych użytkownika.
 7. Okresem, w którym Administrator zobowiązuje się do usunięcia danych osobowych użytkownika Serwisu MCallCenter.pl jest okres 14 dni od daty wpływu prośby.
 8. Dane podane przez użytkownika w formularzach nie są udostępniane podmiotom trzecim chyba, że użytkownik wyraził na to zgodę.
 1. Pliki Cookies
 1. Serwis MCallCenter.pl używa plików Cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkowników Serwisu i są przeznaczone do korzystania z zasobów stron internetowych.
 3. Pliki cookies zawierają następujące dane: adres strony internetowej która z nich korzysta, czas ich przechowywania na urządzeniach użytkowników, unikalny numer identyfikacyjny.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniach użytkownika plików cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są do tworzenia statystyk pomagających zrozumieć sposób korzystania przez użytkowników ze strony internetowej w celu ulepszenia jej struktury a także zawartości.
 6. W ramach Serwisu MCallCenter.pl stosowane są dwa rodzaje plików Cookies:
 7. Pliki cookies tymczasowe – umieszczone w Serwisie jedynie na czas korzystania z sesji przeglądarki. Po jej zamknięciu zostają usunięte.
 8. Pliki cookies stałe – ten rodzaj plików cookies nie jest usuwany po zakończeniu sesji przeglądarki (jej zamknięciu) i pozostają w urządzeniach użytkownika przez określony okres lub też bez tego okresu w zależności od ustawień Właściciela witryny. Mogą zostać usunięte ręcznie przez użytkownika.
 9. Przeglądarka internetowa w domyślnych ustawieniach zazwyczaj daje możliwość przechowywania plików cookies na urządzeniach użytkowników.
 10. Użytkownicy Serwisu mają również możliwość samodzielnej zmiany ustawień przeglądarki w taki sposób, aby sama usuwała pliki cookies lub też automatycznie je blokowała. Więcej szczegółowych informacji znajduje się w dokumentacji wybranej przeglądarki internetowej.
 11. Ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą wpływać na nieprawidłowe funkcjonowanie strony internetowej.
 12. Pliki cookies umieszczone na komputerze użytkownika Serwisu udostępniane są podmiotom wykonującym usługi analityki internetowej a także przetwarzane na potrzeby Google Analytics.
 13. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez sieci reklamowe Google i Facebook umożliwiających wyświetlanie dopasowanych do sposobu korzystania przez użytkownika z przeglądarki internetowej.
 14. Informacje o preferencjach użytkownika zawartych w plikach cookies gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać oraz edytować za pośrednictwem strony https://www.google.com/ads/preferences/.
 1. Okres przechowywania danych osobowych użytkowników serwisu
 1. Jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych użytkowników stanowi ich zgoda na przeprowadzenie tej czynności (przetwarzania danych osobowych) wówczas dane mogą być przetwarzane przez Administratora serwisu tak długo, aż użytkownik nie odwoła zgody.
 2. Jeżeli podstawę przetwarzania danych stanowi wykonanie postanowień umowy to wówczas dane będą przetwarzane tak długo aż postanowienia umowy zostaną wykonane w całości.

       5.Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje z chwilą zamieszczenia go w Serwisie MCallCenter.pl.
 2. Operator serwisu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie i polityce prywatności i ich ogłoszenie na stronie internetowej Serwisu MCallCenter.pl a także poprzez wysyłkę informacji drogą elektroniczną na adresy e –mail zarejestrowanych użytkowników.
 3. Prawem zarejestrowanych użytkowników Serwisu jest wniesienie sprzeciwu przeciwko zmianie postanowień polityki prywatności w terminie 14 dni od otrzymania informacji o tym fakcie.
 4. Sprzeciw przeciw zmianom w polityce prywatności Serwisu MCallCenter.pl spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych użytkownika i jednoczesne usunięcie jego konta w Serwisie MCallCenter.pl.
 5. Administrator Serwisu MCallCenter.pl ma obowiązek udostępnienia danych osobowych zarejestrowanych w Serwisie użytkowników na wezwanie określonych organów państwowych.

 

Podstawa prawna

 • Art. 6, art. 12, art. 13 RODO,
 • Art. 5 ust. 1, pkt. e RODO,
 • Art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • Art. 172 ustawy Prawo Telekomunikacyjne.