NASZE USŁUGI

Nasza oferta

Oferta naszej firmy oparta jest o nowoczesne kanały kontaktu z klientem, w tym przede wszystkim:

– telefon (infolinia – call center);

– wiadomości tekstowe SMS;

– chat live na stronie internetowej;

– pocztę elektroniczną email.

Wszystkie te kanały pozwalają nam na realizację podstawowych usług dla klienta, czyli:

informowanie o firmie, dla której świadczymy usługi;

przedstawianie oferty firmy partnerskiej;

generowanie leadów, czyli zbieranie informacji od potencjalnych klientów zainteresowanych usługami;

umawianie spotkań z przedstawicielami handlowymi firm partnerskich;

podtrzymywanie relacji z klientami, w tym oferowanie nowych umów i produktów;

rozwiązywanie podstawowych problemów klientów, w tym z wykorzystaniem wirtualnego asystenta.

Najważniejszą korzyścią uzyskiwaną poprzez korzystanie z usług naszego call center jest możliwość lepszego kontaktowania się z obecnym i przyszłym klientem. Outsourcing call center oznacza, że zanim klient dotrze do pracownika firmy, zostanie zidentyfikowany, otrzyma podstawowe lub nawet bardzo szczegółowe informacje odnośnie firmy oraz jej oferty, a nawet możliwe jest, że cały proces sprzedażowy oparty zostanie o sprzedaż przez telefon i firma nie będzie musiała angażować żadnych dodatkowych zasobów, by sprzedać swój produkt. Te same korzyści pojawiają się w przypadku uzyskiwania przez klienta informacji, składania reklamacji czy modyfikowania wykorzystywanego przez siebie produktu. Nasza infolinia jest w stanie przejąć wszystkie te obowiązki i obsłużyć klienta w sposób profesjonalny.

Nasza oferta skierowana jest praktycznie do wszystkich firm. Największe podmioty będą w stanie zmniejszyć swoje koszty i zautomatyzować kontakty ze swoimi klientami, co jednak nie spowoduje, że klienci poczują się tak, jakby mieli kontakt z wielką, bezduszną korporacją. Nasze usługi charakteryzują się indywidualnym podejściem do klienta i wysokim poziomem kompetencji konsultantów, którzy są w stanie przeprowadzić skuteczną rozmowę sprzedażową, efektywnie informować oraz rozwiązywać konflikty. Kontakt z nami oznaczać będzie dla dużych przedsiębiorstw łatwiejsze podtrzymywanie kontaktów z klientami i szybsze rozwiązywanie wszelkich problemów klientów. Dzięki nawiązaniu współpracy z nami będzie można także zdobyć nowych klientów i łatwo odfiltrować potencjalnych klientów, z którymi przedstawiciele firmy mogą umówić się na spotkania.

Jeśli skontaktuje się z nami średnia firma, uzyska ona możliwość przejścia do wyższej ligi, dzięki zaoferowaniu profesjonalnej usługi call center swoim klientom. Sprzedaż telefoniczna, kompletny marketing telefoniczny oraz usługi call center dla takiej firmy będą z miejsca oznaczały większe możliwości kontaktu ze znacznie szerszym gronem klientów przy minimalnym wzroście nakładów.

Kontakt z nami może być najlepszym rozwiązaniem dla firm małych, które ze względu na skalę swojego działania mogą mieć kłopot ze zwiększeniem zainteresowania sobą w krótkim czasie. Takie firmy najbardziej skorzystają też z usługi, jaką jest wirtualny asystent pełniący rolę sekretarki w firmie, która nie może sama takiego pracownika zatrudnić.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami i poznania możliwości oferowanych przez nas usług.